Magyar-történelem szakos tanárként végeztem, történettudományból doktoráltam az ELTE-n és a Balaton mellett nőttem fel. Mind a történelem, mind a Balaton életem meghatározó részévé és egészévé vált. Szenvedélyes kutatója lettem a tó 19. és 20. századi történetének. Legfontosabb küldetésem előadásaimmal, könyveimmel, írásaimmal, rendhagyó történelemóráimmal, hogy megismertessen a nagyközönséggel – különösen a fiatalokkal – a történelem, a kulturális értékek sokszínűségét, lényegét, fontosságát. Ezért lett jelmondatom és ars poeticám: "Legyen a kultúra szenvedély!"

59

Megjelent hír

351

Publikáció

115

Sajtómegjelenés

12

Kiadott könyv

Díjaim

2014: FITZ JÓZSEF-díj A régi idők Balatonja című kötetért

2017: Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetés

2021: Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészeti ösztöndíj

Ösztöndíjak

2001-2004: Posztgraduális ösztöndíj, ELTE BTK. Téma: Irányi Dániel politikai pályája

2005-2006: Kutatói ösztöndíj, Politikatörténeti Intézet. Téma: A budapesti mozik világa (1960-1989)

2021- Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíja

Készülő könyvek

Balatoni Értékmentők - Riportkönyv

Balatoni Impressziók II. - Történeti Munka

Felsőoktatási tapasztalatok

2002-2003: ELTE BTK – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, gyakornok

2006-2010: KRE BTK – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

2016-2017: GDF, Siófok – Tudománytörténet, Gazdaságtörténet, főiskolai oktató

Publikációim

Száma meghaladja a 200-at, megtekinthetők:

Kiadott könyveim

Egy ember, aki kétszer halt meg
Kiadva: 2023
Kiadás helye: Erdélyi Szalon Könyvkiadó

A Gulag-kutatás fehér foltjai - Tanulmánykötet
Kiadva: 2021
Kiadás helye: Budapest

Kényszerű Rabság, Kettétört Sorsok, Jelöletlen Sírok - Könyvszerkesztés
Kiadva: 2021
Kiadás helye: Budapest, Gulag Alapítvány

Balatoni Impressziók
Kiadva: 2019
Kiadás helye: Magánkiadás

Szabadság Helyett Erőszak - Könyvszerkesztés
Kiadva: 2019
Kiadás helye: Budapest, Gulag Alapítvány

Emberkereszt - Könyvszerkesztés
Kiadva: 2018
Kiadás helye: Budapest

Praeteritum
Kiadva: 2017
Kiadás helye: Magánkiadás

Gulag Emlékkönyv - Könyvszerkesztés
Kiadva: 2017
Kiadás helye: Budapest

A Régi Idők Balatonja
Kiadva: 2016
Kiadás helye: Éghajlat Kiadó

Régi Balaton
Kiadva: 2016
Kiadás helye: Éghajlat Kiadó

Irányi Dániel
Kiadva: 2014
Kiadás helye: Széphalom Könyvműhely

A 19. századi Balaton Világa
Kiadva: 2007
Kiadás helye: Széphalom Könyvműhely

1978. április 13-án születtem Kaposváron. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium elvégzése után, 1996-ban felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom és történelem szakára. Mindkét szakon egyidőben diplomáztam, 2001-ben. Szakdolgozatomat történelem szakon A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásairól (1945-1990), magyar szakon pedig Szenteleky Kornél vajdasági irodalomszervező tevékenységéről írtam. 2001-től 2004-ig az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén folytattam ösztöndíjas posztgraduális tanulmányokat. Disszertációmat 2008 novemberében védtem meg az ELTE BTK-n. Posztgraduális tanulmányaim idején gyakornokként az ELTE BTK Új- és Jelenkori Tanszékén oktatóként is dolgoztam. Két középfokú (C típusú) nyelvvizsgával rendelkezem, angol és német nyelvből.

Doktori disszertációmat Irányi Dániel politikai pályájáról (1868 és 1892 között) készítettem. A doktori képzés idején és azt követően is intenzíven részt vettem a tudományos életben, pályázatokon, konferenciákon, mindezt alátámasztják szaklapokban, folyóiratokban megjelenő publikációim. 2005-ben tudományos kutatói ösztöndíjat nyertem el a Politikatörténeti Intézet pályázati felhívásán. 2007 nyarán önálló monográfiám jelent meg A 19. századi Balaton világa címmel. A régi idők Balatonja című kötetem (2013) 2014-ben a rangos Fitz József könyvdíjat kapta meg. 2014-ben látott napvilágot A magyar parlament Catoja című monográfiám, Irányi Dániel politikai pályájáról. 2016-ban jelent meg a Régi Balaton című kötetem, amelyet 2017-ben a Praeteritum 1956 című cikkgyűjteményem követett. Mindezek mellett több kötet szaklektorálásában és szerkesztésében is részt vettem. 2019-ben megjelent Balatoni impressziók című kötetem.

2006-tól 2010-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanársegéde voltam. 2010 januárjától a siófoki könyvtár vezetője, 2010 júliusától a Balatoni Regionális Történeti Kutatóközpont, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatója voltam. Intézményvezetőként számos előadást tartottam, kiállítást, konferenciát, rendezvényt, szakmai programot rendeztem. 2016 januárjától a Gulag-Gupvi Emlékév szakmai vezetői posztját töltöttem be 2017. február 25-ig. Tevékenységemet 2017 augusztus 20-án Arany Érdemkereszttel jutalmazták. 2016-tól 2017-ig a Gábor Dénes Főiskola siófoki tagozatán tanítottam tudomány- és gazdaságtörténetet. 2017 szeptembere óta kislányommal GYES-en tartózkodtam. 2019 októberétől 2019 júliusáig a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa voltam.

Számos konferenciát, kulturális eseményt, kiállítást, könyvbemutatót szerveztem, rendhagyó történelemórákat, előadásokat tartok országszerte. Fő kutatási területem a 19. és 20. századi magyar politika-, oktatás- és művelődéstörténet. Preferált témáim: a Balaton története a 19. és 20. században, a Kossuth-emigráció és a dualizmus párt- és politikatörténete, a GULAG története, az államszocializmus (politikai perek, kitelepítés, internálás, munkatáborok) időszaka Magyarországon.