Átmenetileg nem lehet megnézni ezt a Hírt
(Nincs hozzá párosítva link)!

"Legyen a kultúra szenvedély!"

MAGAMRÓL

Magyar-történelem szakos tanárként végeztem, történettudományból doktoráltam az ELTE-n és a Balaton mellett nőttem fel. Mind a történelem, mind a Balaton életem meghatározó részévé és egészévé vált. Szenvedélyes kutatója lettem a tó 19. és 20. századi történetének. Legfontosabb küldetésem előadásaimmal, könyveimmel, írásaimmal, rendhagyó történelemóráimmal, hogy megismertessen a nagyközönséggel – különösen a fiatalokkal – a történelem, a kulturális értékek sokszínűségét, lényegét, fontosságát. Ezért lett jelmondatom és ars poeticám: "Legyen a kultúra szenvedély!"

Díjaim

 • 2014: FITZ JÓZSEF-díj A régi idők Balatonja című kötetért
 • 2017: Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetés
 • 2021: Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészeti ösztöndíj
 • Felsőoktatási Tapasztalatok

 • 2002-2003: ELTE BTK – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, gyakornok
 • 2006-2010: KRE BTK – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 2016-2017: GDF, Siófok – Tudománytörténet, Gazdaságtörténet, főiskolai oktató
 • Kiadott Könyveim

 • A 19. századi Balaton világa (Széphalom Könyvműhely, 2007)
 • A régi idők Balatonja (Széphalom Könyvműhely, 2013)
 • Irányi Dániel politikai pályája (Széphalom Könyvműhely, 2014)
 • Régi Balaton (Éghajlat Kiadó, 2016)
 • Praeteritum (Magánkiadás, 2017)
 • Gulag Emlékkönyv (Budapest, 2017) – könyvszerkesztés
 • Emberkereszt (Budapest, 2018.) – könyvszerkesztés
 • Balatoni impressziók (Magánkiadás, 2019.)
 • Szabadság helyett erőszak (Budapest, Gulag Alapítvány, 2019.) - könyvszerkesztés
 • A Gulag-kutatás fehér foltjai (Budapest, 2021) – tanulmánykötet
 • Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok.. (Budapest, Gulag Alapítvány, 2021.) - könyvszerkesztés
 • Ösztöndíjak

 • 2001-2004: Posztgraduális ösztöndíj, ELTE BTK. Téma: Irányi Dániel politikai pályája
 • 2005-2006: Kutatói ösztöndíj, Politikatörténeti Intézet. Téma: A budapesti mozik világa (1960-1989)
 • 2021- Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíja
 • Publikációim

  száma meghaladja a 200-at, megtekinthetők: a Magyar Tudományos Művek Tára (https://m2.mtmt.hu/) online felületen.

  Készülő Könyvek

 • Balatoni értékmentők (Budapest, 2022) – riportkönyv
 • Balatoni impressziók II. (Budapest, 2022) – történeti munka
 • 1978. április 13-án születtem Kaposváron. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium elvégzése után, 1996-ban felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom és történelem szakára. Mindkét szakon egyidőben diplomáztam, 2001-ben. Szakdolgozatomat történelem szakon A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásairól (1945-1990), magyar szakon pedig Szenteleky Kornél vajdasági irodalomszervező tevékenységéről írtam. 2001-től 2004-ig az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén folytattam ösztöndíjas posztgraduális tanulmányokat. Disszertációmat 2008 novemberében védtem meg az ELTE BTK-n. Posztgraduális tanulmányaim idején gyakornokként az ELTE BTK Új- és Jelenkori Tanszékén oktatóként is dolgoztam. Két középfokú (C típusú) nyelvvizsgával rendelkezem, angol és német nyelvből.

  Doktori disszertációmat Irányi Dániel politikai pályájáról (1868 és 1892 között) készítettem. A doktori képzés idején és azt követően is intenzíven részt vettem a tudományos életben, pályázatokon, konferenciákon, mindezt alátámasztják szaklapokban, folyóiratokban megjelenő publikációim. 2005-ben tudományos kutatói ösztöndíjat nyertem el a Politikatörténeti Intézet pályázati felhívásán. 2007 nyarán önálló monográfiám jelent meg A 19. századi Balaton világa címmel. A régi idők Balatonja című kötetem (2013) 2014-ben a rangos Fitz József könyvdíjat kapta meg. 2014-ben látott napvilágot A magyar parlament Catoja című monográfiám, Irányi Dániel politikai pályájáról. 2016-ban jelent meg a Régi Balaton című kötetem, amelyet 2017-ben a Praeteritum 1956 című cikkgyűjteményem követett. Mindezek mellett több kötet szaklektorálásában és szerkesztésében is részt vettem. 2019-ben megjelent Balatoni impressziók című kötetem.

  2006-tól 2010-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanársegéde voltam. 2010 januárjától a siófoki könyvtár vezetője, 2010 júliusától a Balatoni Regionális Történeti Kutatóközpont, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatója voltam. Intézményvezetőként számos előadást tartottam, kiállítást, konferenciát, rendezvényt, szakmai programot rendeztem. 2016 januárjától a Gulag-Gupvi Emlékév szakmai vezetői posztját töltöttem be 2017. február 25-ig. Tevékenységemet 2017 augusztus 20-án Arany Érdemkereszttel jutalmazták. 2016-tól 2017-ig a Gábor Dénes Főiskola siófoki tagozatán tanítottam tudomány- és gazdaságtörténetet. 2017 szeptembere óta kislányommal GYES-en tartózkodtam. 2019 októberétől 2019 júliusáig a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa voltam.

  Számos konferenciát, kulturális eseményt, kiállítást, könyvbemutatót szerveztem, rendhagyó történelemórákat, előadásokat tartok országszerte. Fő kutatási területem a 19. és 20. századi magyar politika-, oktatás- és művelődéstörténet. Preferált témáim: a Balaton története a 19. és 20. században, a Kossuth-emigráció és a dualizmus párt- és politikatörténete, a GULAG története, az államszocializmus (politikai perek, kitelepítés, internálás, munkatáborok) időszaka Magyarországon.

  Könyveim

  Balatoni Impressziók

  E könyvben a balatoni lelket kívántam megragadni. Lapjain olyan sorsok sorakoznak, amelyek szorosan összefonódtak a tóval, az itt bemutatott helyszínekből kirajzolódik az emblematikus balatoni táj, történetei nem is eshettek volna meg máshol, mint a magyar tengernél. Bár az írások a 19-20. századi tavi történelemből táplálkoznak, de ma is aktuálisak, szinte mind - egyiknek van kifutása a 21. században.

  Impressziók - áll a kötet címében. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy mellőzné a történeti hitelességet, sokkalta inkább utal arra, hogy aki egyszer eljegyzi magát a Balatonnal, nemcsak érti, hanem érzi is a tó történeteit, és akarva-akaratlanul hozzászövi a saját élményeit. Mindebben nagy segítségünkre lehetnek a könyv illusztrációi, Fekti Vera festőművész légies alkotásai.

  Ugyanakkor a könyv lehetőséget ad arra is, hogy egy kiváló balatoni bor mellett, az írásokat olvasva mindannyian megalkothassuk saját balatoni impressziónkat. Bízom abban, hogy ez minden kedves Olvasómnak sikerülni fog!

  A régi idők Balatonja

  A Régi idők Balatonja című kötetem elkalauzolja az Olvasót a 19. és 20. századi Balaton világába. Betekintést nyújt a 19. századi Balaton történetébe, és felvillant sok-sok érdekességet, mozaikot a Pannon Tenger 20. századi múltjából. Egy különösen gazdag táj, különösen sokszínű arcát mutatja be. Szeretettel ajánlom könyvemet családomnak, barátaimnak, tanáraimnak, mestereimnek, tanítványaimnak, s nem utolsó sorban: a Balaton szerelmeseinek. Mindazoknak, akiknek a Balaton hullámzó habjai megnyugvást jelentenek, akik szívesen kóstolgatják a balatoni gondűző borocskát vagy az édeskés ízű fogast, a balatoni halászlevet, vagy merengve nézik az aranyhíd hátterében meghúzódó hegykúpokat, és azoknak, akiket érdekel e vidék múltja. Talán globalizált világunkban is tudunk még ezekre az apró örömökre figyelni, mert a régi korok emberei képesek voltak erre, s örömüket lelték benne, sőt vigyázva őrizték a balatoni tájat. A Balaton ugyanis egyike a Föld természeti ritkaságainak, ahol a sajátos éghajlati jellegzetességek, a kellemes mikroklíma sajátos emberi kultúrát hozott létre, ahol megfelelőek az adottságok a hajózáshoz, a szőlészethez, a halászathoz, s természetesen a kikapcsolódáshoz, a nyáresti szórakozásokhoz. Erről is szól e könyv. És arról, hogy a Balaton érték, különösen nagy érték!

  A 19. századi Balaton világa

  Szeretettel ajánlom könyvemet családomnak, barátaimnak, tanáraimnak, mestereimnek, tanítványaimnak, s nem utolsó sorban: a Balaton szerelmeseinek. Mindazoknak, akiknek a Balaton hullámzó habjai megnyugvást jelentenek, akik szívesen kóstolgatják a balatoni gondűző borocskát vagy az édeskés ízű fogast, a balatoni halászlevet, vagy merengve nézik az aranyhíd hátterében meghúzódó hegykúpokat, és azoknak, akiket érdekel e vidék múltja. Talán globalizált világunkban is tudunk még ezekre az apró örömökre figyelni, mert a 19. század embere képes volt erre, s örömét lelte benne, sőt vigyázva őrizte a balatoni tájat. Erről is szól e könyv. Nemcsak édesvízi tavunk történetéről, hanem a 19. század mentalitásának példamutató erejéről.

  Praeteritum

  Csak a hiteles történetírásban és csak a hiteles emberekben hiszek. Ez a két alapvetése ennek a kötetnek is. A Praeteritum - 1956 a magyar történelem közeli régmúltjáról szól. Cikkek, publicisztikák gyűjteménye, amelyek a 2000-es évek közepétől íródtak. Nehéz idők lenyomatai, reflektálnak a jelenre is, bemutatják az 1956-os magyar forradalomhoz és szabadságharchoz vezető utat és az 1956 utáni, folyton falakba ütköző útkereséseket. Az írások szólnak filmekről, művészetről, politikáról, fiatalokról, de leginkább a totális kommunista diktatúrában elveszett antik és keresztény értékekről. És azokról, akik ezen értékek mentén igyekeztek mégis, nemcsak forradalmárként, hanem hétköznapi emberként vagy alkotóként "élni", nemcsak túlélni. Szólnak az igazi hősökről, akik még köztünk vannak és most, az utolsó órákban el tudják mondani mindazt, amin keresztül mentek, 1956 táján. Ilyen Sujánszky Jenő egykori forradalmár, aki azóta is minden évben koszorúz Párizsban, őrizve a magyar 1956 emlékét és ilyen Sárközi Mátyás, aki azóta is sokat ír a magyar '56-osokról, a Szabad Európa Rádióról, az emigránsokról.

  Az alkotói folyamatban az "Igazat mondd, ne csak a valódit!" elvet követtem. A kötet képei is erre a szálra épülnek. A képek, amelyek valóban igazi fotók. Amiket olyannyira elrejtettek 1956 után, hogy csak a 21. században kerültek elő, egy építkezésen. Képsorok a forradalmi napokról, ráadásul szülővárosomról, Kaposvárról, az ott élőkről készültek.

  Így kapcsolódnak össze - hiszem, hogy nem véletlenül - generációk, sorsok, történetek, még ha a diktatúra keresztül is gyalogolt rajtuk és ezáltal kicsit rajtam és kortársaimon is. Ez már a mi generációnk feladata: a szabadság eszméjét szem előtt tartva, számot vetni, nem suttogni, nem megalkudni, nem elhallgatni és nem félni!

  Irányi Dániel

  Irányi Dániellel az utókor talán egy kissé mostohán bánt: elfelejtette. Pedig fiatal jogászként oroszlánrészt vállalt a márciusi forradalom, majd a szabadságharc eseményeiben is. Kalandos életének több meghatározó állomása volt.

  1822-ben született, a Szepes megyei Toporcon. Jogi tanulmányai idején szoros barátságot kötött a reformkori radikális ifjakkal. Az 1848-as forradalom és szabadságharc egyikfontos szereplőjévé vált. A fegyverletétel után elfogatóparancsot adta ki ellene. Párizsban telepedett le, míg itthon távollétében halálra ítélték. Miután 1868-ban Pécsett országgyűlési követté választották, hazatért.

  Halálig, 1892-ig a kiegyezést élesen bíráló, a "turini remetét" támogató Függetlenségi Párt vezéralakja lett. Nevét utcák, szobrok, terek őrzik országszerte. Szépen szerkesztett, retorikai elemekkel díszített beszédei miatt a "magyar parlament Catójának" nevezték el.

  Irányi Dániel dualizmuskori politikai szerepvállalása igen sokrétű és sokirányú volt, ezt kívánja feltárni, és az új ismeretekkel gazdagítva bemutatni a jelen kötet.

  Régi Balaton

  Publikációim

  Több mint 300 Publikáció

  2021

  Utazz a Balatonra! A Balaton felfutása a trianoni békediktátum után - gazdasági, társadalmi, turisztikai és irodalmi dimenzióból.

  In: Miklós, Péter (szerk.) Trianon és a magyar irodalom. Szeged, Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2021. pp. 75-101.

  Több mint 40 esztendeje imádom a Balatont, Szántódot

  Tavunk túlvilági fényei - beszélgetés Czigány György íróval

  Regényes balatoni családtörténet

  Karácsonyi levél apukának – 1942. Siófok

  Az anya az utolsó pillanatban megmentette gyermekét, majd vízbefúlt

  A tihanyi levendula atyja, Bittera Gyula

  A Balaton-egylet alapítójának, Sziklay Jánosnak emlékére

  „Különösen veszélyes személyek”

  „Ennél tündéribb tájat még nem látott szemem…” : Simon Ottó életműve

  „Elviszem a Matyikát hozzánk, Balatonkilitire…”

  A Balatonnak különleges és egyedi illata van - Beszélgetés Zólyomi Zsolt parfümőrrel

  Avarkori temető, színes fürdőélet, híres vendégek - ilyen volt Gyenesdiás múltja

  Beszédei miatt elrettentő büntetést kapott a kiliti református lelkész

  Egy ’48-as honvéd sorsa a Balaton vidékéről

  „A becsülettel helyt állt Balaton-felvidéki honvédek mindegyike hősnek számít…”

  ...aki a Balatont angol nyelven az elsők közt írta le... - John Paget útirajza a Balatonról

  Balatoni kéjutazás – 160 éves a Déli Vaspálya

  „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” – Egyházi személyek a GULAG fogságában

  Alapítók, mecénások, reformerek – híres történelmi családok a Balaton vidékén

  „Legyen áldott forrásaid napsugártól csókolt minden cseppje…” - Roboz István portréja

  „mindinkább úgy rémlik előttem, hogy nem lennék fölösleges odahaza…” Kossuth Lajos és Irányi Dániel kapcsolata 1867 után .

  Meghasadva

  „Utazz a Balatonra!” - A Balaton felfutása a trianoni békediktátum után #1

  Keserű valóság – Rózsás János nehéz sorsa

  A Balaton Madonnái

  Zenészek, zeneszerzők a Balatonnál 1.

  Vesztegzár a Balatonnál

  Híres kertek, kertészek a Balatonnál

  Természeti csapás a Balatonnál – a filoxéravész

  „Vasárnap reggel az ország minden részéből megindul a népvándorlás a Balaton mellé...” – Így alakult fürdőhellyé a Balaton

  Balatonfüred: történelmi családok és a hőskor

  Sárkánylelke, Szemenszedett és Táltosszög

  Táj és irodalom – Beszélgetés Praznovszky Mihály irodalomtörténésszel

  Gyermeküdültetés a Balatonnál a két háború közt

  A balatoni építészet történeti öröksége - beszélgetés Wettstein Domonkossal

  „Utazz a Balatonra!” - A Balaton felfutása a trianoni békediktátum után #2

  „Utazz a Balatonra!” - A Balaton felfutása a trianoni békediktátum után #3

  2020

  Varázslatos túraútvonalak a Balaton mentén

  66 esztendősen harmadszor vitorlázta körbe a földet Kopár István

  A balatoni fürdőházak története

  A magyar monte Carlo

  Vajon, mit csináltak télen a balatoni halászok?

  Udvardi Erzsébet festőművész hagyatéka

  Tavi sportélet a Balatonon a 19–20. század fordulóján

  Az őszi Balaton a magyar irodalomban 1

  Az őszi Balaton a magyar irodalomban 2

  Hagyomány, népi írók, nemzeti önismeret.

  Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, Szeged, 2020.

  Szoboráldozatok

  Szigliget és a Balaton elfeledett festője: Farkas István

  Sportversenyek, előkelő vendégek, fényűző fejlesztések a Balatonnál

  Régi idők szezonnyitásai a Balatonnál

  Orwell hollója – Kurrens eszmetörténeti olvasmány egy felszínes korban

  Nyár a Nektárban

  Női sorstörténetek a Balaton vidékéről.

  Somogy, 2020. 4. sz. pp. 14-28.

  Németh Ferenc, Szepezd krónikása

  Moszkvába költözött a Balaton

  Mackó úr és gyermekkrimi - balatoni meseirodalom

  Lélekszakadtak

  Magyar Napló, 2020. 32. pp. 68-70.

  Kőkeresztek, kápolnák, kálváriák, szakrális művek a Balaton vidékén

  Kis Jancsi cigányprímás és kacsalábon forgó almádi villája

  Ítélet nélkül

  Illatok atyja

  Így fotózzák drónnal a Balatont!

  Feltámadhat a hátborzongató remetelak - Újjáéled az Emmaus kápolna?

  Emlékezés Cholnoky Jenő földrajztudósra

  Egy rendhagyó családtörténet balatoni fotográfiák tükrében

  Egy hollywoodi színésznő balatoni kastélya

  Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok: Konferenciabeszámoló

  Egy elfeledett gyógyintézet története Balatonalmádiban

  Egy elfeledett Balaton-kutató – 130 esztendeje született Margittay Rikárd

  Egy balatoni kúria XXI. századi újjászületése

  Döbbenetes sorsokat tárt fel a kutató

  Dornyay Béla a polihisztor keszthelyi honismertető múzeumigazgató

  Csopak nevezetessége a Csonkatorony

  Csik Ferenc olimpiai úszóbajnok és a keszthelyi tanulóévek

  Akinek Szántódpuszta megmentését köszönhetjük – Boross Marietta néprajzkutató emlékére

  Aki mindent tud Balatonmáriafürdőről - titkos infókkal!

  A zamárdi temető titkai

  A füredi Horváth-ház és a Szentgyörgyi Horváth család regényes története

  A Balaton költője, Endrődi Sándor

  A Balaton a XIX-XX. századi és a kortárs magyar festészetben – 1.

  A Balaton a XIX-XX. századi és a kortárs magyar festészetben – 2.

  A Balaton a XIX-XX. századi és a kortárs magyar festészetben – 3.

  A Balaton a XIX-XX. századi és a kortárs magyar festészetben – 4.

  110 éve született Tatay Sándor, a Badacsony szerelmese

  „Nem hátterem, szinte társam a Balaton...”: Beszélgetés Németh István Péter balatoni költővel

  „A kordon és karantén azonban elégtelennek bizonyult…”

  „A balatoni kultúra fejlesztése ma fontos nemzeti érdek is” – A Balaton Trianon után.

  "Különleges érzés nagyapám íróasztalánál dolgozni"

  "Egy ember, aki kétszer halt meg…” : Egy elfeledett plébános, Ify Lajos portréja

  In: VERITAS Évkönyv 2019. Budapest, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, 2020. pp. 324-344.

  „Várnak Magyarország fürdő, üdülő, nyaraló és gyógyhelyei!” : Balaton-politika a trianoni békediktátumot követően.

  In: „Valami fáj, ami nincs”: A Trianoni békekötés előzményei és következményei. Budapest, 2020. pp. 428-445.

  Szovjet Spartacusok.

  . Budapest, A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2020.

  2019

  Virius Vince – a szepezdi fürdőtelep atyja

  Szerelem a Balatonnál 1

  Szerelem a Balatonnál 2

  Szépségverseny, divatbemutató, tánc…

  Sümeg Széchenyije – Ramassetter Vince

  Régi naplók, térképek, kéziratok Fonyódról

  Présházak, hegybírók, szüreti mulatságok

  Pados János, a különös életű badacsonytördemici pap

  Művirágkoszorú – Herczegi idill a badacsonyi hegyen

  Lóczy Lajos a világhírű geológus, a Balaton kutatója

  Lebombázott gyűjtemény

  Lacus Pelso – A Balaton története az ókorban

  Kusztora, kacor, kukulló – Balatoni szüretek

  Írások befőttesüvegben

  Híres asszonyok a Balatonnál 1

  Híres asszonyok a Balatonnál 2

  Híres asszonyok a Balatonnál 3

  Kint a vízből

  Kamasz a Gulagon

  A Festeticsek alkonya

  Hamiskártyások, kerítők, úrilányok, fürdőigazgatók

  Grafl Károly, a tó keresztfia

  Eötvös Loránd balatoni ingája

  Bárók, grófok nyaraltak Földváron

  Balatonlelle régi képeslapokon

  Balatoni impressziók: sorsok, helyek, történetek.

  Budapest, 2019.

  A tervrajzok is elkészültek: stadion, felhőkarcoló és alagút is épülne a Balatonhoz

  A szepezdi kastély tudós ura – Sebestyén Gyula

  A magyar Tempevölgy és Jókai Mór

  A kikötőépítés főmestere

  A balatoni fürdőruhadivat évszázadai

  A Balaton leghíresebb orvosai

  170 éves híres receptek Balatonfüredről

  135 éve alakult meg a Balatoni Vitorlázó Egylet

  110 éves az Észak-balatoni vasútvonal

  „Istenkísértő vakmerőséggel elszállt a Balaton felett

  „A világ egyik legszebb tája…” – Révfülöp

  Macskamesék

  Különös életutak az 1848-49-es szabadságharc

  "A viszontlátásig kívánok nektek sok boldogságot..." Rohr Magdolna kálváriája

  In: Kovács, Emőke (szerk.) Szabadság helyett erőszak: magyar női sorsok 1944-1945-ben Budapest, A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2019. pp. 26-37.

  2018

  Ünnepelt színésznők és a Balaton

  Szívhez szóló balatoni legendák

  Szent István tüzei a Balatonnál

  Orion bár

  Mesélő szőlőhegyek

  Menedék a Balatonnál – Borsos Miklós művészete

  Lárma nélkül

  Lánccal temetve

  Krúdy Gyula és a szerelmes Balaton

  Kőszívek, díszsírhelyek, különleges síremlékek

  Kossuth-szobrok a Balatonnál

  Karinthy Frigyes és a Balaton

  Karády Katalin és Winston Churchill – Balatoni álhírek

  Kálmán Imre – Az operettkirály balatoni gyökerei

  Jeges halászat, síjöring, téli sportvonat és torziós inga – A téli Balaton egykoron

  Fütyülő pribékek: „A társadalomból kiválasztódik mindig az alja”

  Fotók anno – a Balatonról

  Feloldott magány

  Fakutya, vitorlásszán, jégbalett és téli halászat

  Emléktábla Latabár Kálmánnak Siófokon

  Emberkereszt: a Honvéd téri Gulag emlékmű 25 éve.

  Budapest, A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2018.

  Egry József, a Balaton festője

  Bimbi, az első Balaton-átúszó

  Akinek szívügye volt Balatonboglár

  Akiknek szenvedélyük a Balaton

  A világhírű endrédi csipke

  A szántódi rév története

  A pontytöpörtyűtől a halászléig – Balatoni gasztrotörténelem

  A fűzfői angyal – Bódi Mária Magdolna

  A balatoni viharjelzés története

  A balatoni gőzhajózás története

  A Balaton tündérkertje – Balatonföldvár

  A Balaton története – képekkel

  95 éves a világhírű művész, Varga Imre

  95 esztendeje hunyt el a Balaton átúszás atyja

  19. századi balatoni gyógykúrák

  "Megjött a mr. Hello” – régi balatoni filmek

  "Azt hittem, könnyű dolgom lesz a vízparton”

  2017

  Várromantika

  Terített asztalok, Helikon, 200 és Kistücsök, 25 – Könyvek a Balatoni tájértékről

  Tavi temetők

  Összedobott teríték

  Oloffson Placid.

  Nyerges-tárlat a Török-házban

  Ne csak őrizd, gyűlöld is! : Kistarcsa

  Mezítlábas festő

  Ma este minden út szabad: Ünneplés a Gulagon

  Gulag Emlékkönyv

  Budapest, Gulag Emlékbizottság

  Gróf Andrássy Gyula eleganciája: Az 1867- es kiegyezés feltétlen híve, a dualista rendszer megszilárdítója, a magyarság képviselője

  Földvári szerelem

  Fogoly festőnők

  Feloldozás: Tatár népi író a Gulág birodalmáról

  Fehér ember

  Előszó.

  In: Antalfy István: "Hadifogságom története". Kecskemét, Katona József Múzeum, 2017. pp. 7-8.

  Beszámoló a GULÁG Emlékév programjairól.

  In: Nagy, Gabriella; Szabó-Princz, Viktória; Józsa, Teodóra (szerk.): Kényszermunka Magyarországon - a szögesdrót két oldalán. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2017.

  A szép téli éjben messze világlottak a jégtükrön az örömtüzek…” – A téli Balaton a 19. században

  „A szép akasztott” – id. Andrássy Gyula élete

  2016

  Vizet vettünk „kegyelmes Uram”!

  Tengernek álmodta a Balatont

  Régi Balaton: egy különös táj különös története.

  Budapest, Éghajlat Könyvkiadó 2016.

  Praeteritum, 1956.

  Budapest, Magánkiadás, 2016.

  Ostende és Nizza – a Balatonnál

  Kulipintyó

  Recenzió. Katona Csaba: Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából.

  Festő a kabinban

  Felcser a Vérkútnál

  Csodató, vérkút, savanyúvíz és a Balaton.

  Csodató, Vér-kút, savanyúvíz – balatoni wellness a 19. században

  Recenzió. Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840.

  A Balaton és Európa szépe – magyar siker 1929-ben

  2015

  Karinthy Frigyes és Siófok.

  Hinni érdemes.

  Stádium, 2015. 4. sz. 2. p.

  2014

  Ünnep és nyárbúcsú

  Magyar Hírlap 2014/08/19

  Tengeri halászat balatoni vizeken

  Magyar Hírlap 2014/11/13

  Mit adtak nekünk a rómaiak?

  Északipart, 2014. pp. 90-91.

  A magyar parlament Catoja, Irányi Dániel politikai pályája 1868 és 1892 között.

  Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2014.

  A Balaton házigazdája

  Magyar Hírlap 2014/08/11

  80 éves a balatoni viharjelzés

  2013

  Svábsors

  Magyar Hírlap 2013/03/02

  Kulipintyó

  Magyar Hírlap 2013/10/08

  Kölcsey, az irodalmár

  Magyar Hírlap 2013/01/18

  A régi idők Balatonja: egy különös táj különös története.

  Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2013.

  A Balaton királynője

  Magyar Hírlap 2013/06/07/11

  2012

  Megtört filmessors

  Magyar Hírlap 2012/11/20

  Irányi Dániel és a függetlenségi ellenzék viszonyrendszere 1867 és 1892 között.

  Valóság, 2012. 9. sz. pp. 54-79.

  Fürdőre kell menni

  Magyar Hírlap 2012/08/17

  Az elfeledett Irányi

  Magyar Hírlap 2012/03/21

  2011

  A vad gróf

  Magyar Hírlap 2011/03/12

  2010

  Szergej Eisenstein és a szovjet-német kapcsolatok.

  Valóság, 2010. 7. sz. pp. 12-19.

  Siófoktól a Corvin közön át Párizsig

  Magyar Hírlap 2010/02/27

  Simon Böske, a magyar Miss Európa.

  Múlt-kor, 2010. nyár pp. 14-19.

  Pannon filmek a pannon tengerről.

  Laborfalvi Róza.

  Múlt-kor, 2010. ősz pp. 90-92.

  Hűséggel, erénnyel hírt szerezni

  Magyar Hírlap 2010/10/28

  Balatoni wellness.

  Múlt-kor, 2010. nyár pp. 100-105.

  Az első magyar sci-fi és Karády

  Magyar Hírlap 2010/12/31

  Amikor az ünnepből munka lett

  Magyar Hírlap 2010/03/12

  A Világos utáni első mártír

  Magyar Hírlap 2010/10/06

  A Mezartin harca

  Magyar Hírlap 2010/10/27

  A gyönyörű évek

  Magyar Hírlap 2010/10/31

  1848: nők álruhában

  Magyar Hírlap 2010/03/12

  2009

  Tűzáldozat

  Magyar Hírlap 2009/01/20

  Szobor és árnyéka

  Magyar Hírlap 2009/11/12

  Spionvilág

  Magyar Hírlap 2009/04/07

  Rákosi pánikba esett

  Magyar Hírlap 2009/06/25

  Orwell Winstonja is szerette a nagy testvért

  Magyar Hírlap 2009/05/29

  Nem lehet kabarétéma

  Magyar Hírlap 2009/03/11

  Kossuth Lajos imája.

  Búvópatak, 2009. 3. sz. pp. 4-5.

  Festetics Karolina kisdedóvója.

  Búvópatak, 2009. 12. sz. pp. 8-9.

  Érte se szólt a harang

  Magyar Hírlap 2009/02/21

  Egyetlen cél: Szabadság!

  Magyar Hírlap 2009/10/06

  Egy ünnep metamorfózisai

  Magyar Hírlap, 2009/08/19

  Berzence kálváriája

  Magyar Hírlap 2009/12/19

  Az 1956-os forradalom és megtorlás Kaposváron.

  Valóság, 2009. 11. sz. pp. 56-66.

  1956: ellenállás, remény nélkül

  Magyar Hírlap 2009/11/04

  Tenger hajó nélkül

  Magyar Hírlap 2010/04/03

  2008

  Ünnep és politikum

  Magyar Hírlap 2008/03/14

  Tildy Zoltán emlékezete

  Magyar Hírlap 2008/05/13

  Szenteleky Kornél a "sziváci Kazinczy".

  Valóság, 2008. 2. sz. pp. 68-90.

  Roboz István és Kossuth Lajos imája

  Somogyország 2008/06/22

  Párhuzamos magyar életrajzok

  Magyar Hírlap 2008/02/02

  Nagyatádi kontra Torgyán

  Valóság, 2008. 2. sz. pp. 68-90.

  Mozisirató

  Magyar Hírlap 2008/12/27

  Május elseje – sörrel és virslivel.

  Magyar Hírlap 2008/04/14

  Kádár János ítélete

  Magyar Hírlap 2008/06/18

  Irányi Dániel, Pécs országgyűlési követe 1868-1872.

  Pécsi Szemle, 2008. nyár pp. 30-39.

  Fellázadtak, ki akartak törni...

  Búvópatak, 2008. 10. sz. pp. 6-7.

  Eötvös Károly balatoni utazása.

  Tempevölgy, 2008. 1. sz. pp. 116-117.

  Egy asszony élete Somogyországban

  Somogyország 2008/01/04

  East Side story, 56

  Magyar Hírlap 2008/11/29

  Az inotai segédmunkás

  Magyar Hírlap 2008/03/29

  Áprilisi érdekegyeztetés

  Magyar Hírlap 2008/04/12

  A sziváci Kazinczy

  Magyar Hírlap 2008/06/15

  A magyarok Tündérkirálynője: Sisi

  Magyar Hírlap 2008/01/02

  A Kálvin téri „csuda”

  Magyar Hírlap 2008/11/29

  A fővárosi mozik a Kádár-korszakban.

  Valóság, 2008. 8. sz. pp. 47-64.

  2007

  Pénzügyi panamáink történeti hagyományai

  Magyar Hírlap 2007/11/23

  Légy becsületes!

  Magyar Hírlap 2007/08/18

  Kossuth Lajos, a tömeggyilkos

  Magyar Hírlap 2007/01/17

  Klebelsberg Kunó üzenete

  Magyar Hírlap 2007/09/24

  Kék cédulák - elvesztett szabadság

  Magyar Hírlap 2007/09/01

  Kaposváron volt világpolgár

  Somogyország 2007/12/21

  Kaposvár égő csillagai

  Magyar Hírlap 2007/10/23

  Gondolatok a Kádár-korszak filmcenzúrájáról.

  Valóság, 2007. 7. sz. pp. 43-50.

  Filmcenzúra Kádár-korszakban

  Magyar Hírlap 2007/04/10

  Batthyány, a felelős miniszterelnök

  Magyar Hírlap 2007/03/16

  Az elfeledett Barankovics István

  Magyar Hírlap 2007/05/11

  A kiegyezés ellenzéke

  Magyar Hírlap 2007/07/19

  A Balaton a 19. század első felének hírlapirodalmában.

  In: Fábri, Anna; Ács, Anna (szerk.): Jer, nézd a Balatont : Reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák. Badacsony, 1999-2002. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2007. pp. 51-70.

  A 19. századi Balaton világa.

  Budapest, Széphalom Könyvműhely 2007.

  1956-ot „kipipáltuk”

  Magyar Hírlap 2007/02/27

  2006

  Két feledésbe merült útirajz Balatonfüredről.

  Füredi História, 2006. 2. sz. pp. 5-6.

  Irányi Dániel.

  In: Bodnár, Erzsébet; Demeter, Gábor (szerk.) Állam és nemzet a XIX-XX. században. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2006. pp. 279-289.

  A magyar parlament "Cato"-ja: Irányi Dániel politikai elvei.

  Valóság, 2006. 8. sz. pp. 78-86.

  A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásai 1945 és 1962 között.

  Educatio, 2006. 3. sz. pp. 630-644.

  2003

  Két balatoni népszerűsítő kiadvány a 19. század végéről.

  Új Balaton, 2003. június-szeptember pp. 53-55.

  Gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásai 1945 és 1962 között.

  KÚT, 2003. máj. pp. 99-116.

  Balatoni szerelmek.

  Új Balaton, 2003. március pp. 54-57.

  2002

  A téli Balaton világa a 19. századi magyar szépirodalomban.

  Új Balaton, 2002. dec. pp. 44-48.

  A Pesti Hírlap és az Életképek Balaton képe.

  KÚT, 2002. dec. pp. 135-144.

  A balatoni gőzhajózás története a Pesti Hírlap cikkei alapján.

  Új Balaton, 2002. szept. pp. 47-51.

  A Balaton a 19. század első felének magyar irodalmában.

  Somogy, 2002. május pp. 220-234.

  Hírek

  Sajtómegjelenések

  Utazz a Balatonra. A Balaton felfutása a trianoni békediktátum után 2.

  Utazz a Balatonra. A Balaton felfutása a trianoni békediktátum után 3.

  Zenészek, zeneszerzők, karmesterek és a Balaton II.

  Arcok a tó körül - Kovács Emőke

  Trianon irodalmi hatásainak nyomába eredtek

  Példátlan megtorlás

  Valahol Oroszországban

  Nyolcszázezer elhurcolt honfitársunknak állítottak emléket

  Legyen a kultúra szenvedély

  A nép ellensége

  Gyógyír volt Trianonra a balatoni lány

  A táj az ott élők jellemét is formálhatja

  A szabadság könyvei

  Könyvtár a strandon

  A régi idők Balatonja

  Egy különös táj különös története

  Regék, romok, regatták: a régi Balaton nyomában

  "Mi szép, mi gyönyörű ez egész regényes vidék!": Kovács Emőke: A régi idők Balatonja.

  Henye, mint egy roppant sír

  Régi Balaton. Egy különös táj különös története. Könyvajánló képgalériával

  A feladat úgyis mindig megtalál

  Nekem a Balaton örök szerelem

  A Balaton múltját hozta vissza Siófokra Kovács Emőke

  Széchenyitől Ferenc Józsefen át ’56-ig

  Elbeszélt múlt: Kovács Emőke az 1956-os forradalom megítéléséről

  Mindenki emlékezzen

  Sokszor nehéz szívvel hallgatta a Gulag túlélőinek történetét

  Lehet építkezni a Gulag emlékéből – Interjú

  Kerekasztal beszélgetés a Balatonról

  Kovács Emõke: "A szabadság nem evidencia. Óvni és vigyázni kell rá"

  „Az évtizedeken át hurcolt transzgenerációs témákról beszélni kell.” – interjú Kovács Emőkével

  Tolnay Klári, kéjnők és naptetkók – könyv a Balatonról